Historie

100% oppetid
Ingen hendelser i 21 dager!
Ute av drift
Services / Web Console
Ingen hendelser i 3 måneder!
Periodevis tjeneste
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Ute av drift
Services / Web Console
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 1 dag!
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i 3 dager!
Redusert tjeneste
Redusert tjeneste
Ingen hendelser i rundt 2 måneder!
Ute av drift
Services / Web Console
Ute av drift
Services / Web Console
Periodevis tjeneste
Periodevis tjeneste
Ingen hendelser i 5 måneder!
Ute av drift
Services / Web Console