Historik

99,997% drifttid
Inga händelser på 26 dagar!
Avbrott
Services / Web Console
Inga händelser på 5 månader!
Avbrott
Services / Web Console
Störd tjänst
Inga händelser på 2 dagar!
Avbrott
Services / Web Console
Periodisk tjänst
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Services / Web Console
Inga händelser på 3 månader!
Periodisk tjänst
Störd tjänst
Störd tjänst
Avbrott
Services / Web Console
Störd tjänst
Inga händelser på en dag!
Störd tjänst
Inga händelser på 3 dagar!
Störd tjänst
Störd tjänst